DANE PRACOWNIKÓW

mgr Zbigniew Uliński
zbigniew.ulinski@inhort.pl
46 8346683, 46 8334691
Specjalista techniczny
Pracownia Grzybów Uprawnych