DANE PRACOWNIKÓW

 
Aleksandra
Walczak
aleksandra.walczak@inhort.pl
46 8345446
Referent
Dział Administracyjno-Gospodarczy
dr
Wojciech
Warabieda
wojciech.warabieda@inhort.pl
46 8345391
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
dr
Ewa
Waś
ewa.was@inhort.pl
81 8862164, kom. 603689041
Adiunkt
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
mgr
Piotr
Wasiak
piotr.wasiak@inhort.pl
46 8346740
Starszy technik
Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr
Paweł
Węgrzynowicz
pawel.wegrzynowicz@inhort.pl
81 8882194
Asystent
Pracownia Hodowli Pszczół
dr
Elżbieta
Węgrzynowicz-Lesiak
elzbieta.wegrzynowicz@inhort.pl
46 8346705
Główny specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego
mgr
Dorota
Werlichowicz
dorota.werlichowicz@inhort.pl
46 8346765
Główny specjalista
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Anna
Wesołowska
anna.wesolowska@inhort.pl
46 8345558
Starszy specjalista techniczny
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
mgr inż.
Krzysztof
Weszczak
krzysztof.weszczak@inhort.pl
46 8345212
Starszy technik
Pracownia Rizosfery
mgr
Joanna
Wieczorkowska-Szymańska
joanna.w.szymanska@inhort.pl
46 8345406
Specjalista techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >