DANE PRACOWNIKÓW

dr Wojciech Warabieda
wojciech.warabieda@inhort.pl
46 8345391
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


dr Ewa Waś
ewa.was@inhort.pl
81 8862164, kom. 603689041
Adiunkt
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich


mgr Piotr Wasiak
piotr.wasiak@inhort.pl
46 8345422
Starszy technik
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw


mgr Paweł Węgrzynowicz
pawel.wegrzynowicz@inhort.pl
81 8882194
Asystent
Pracownia Hodowli Pszczół


dr Elżbieta Węgrzynowicz-Lesiak
elzbieta.wegrzynowicz@inhort.pl
46 8346705
Główny specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego


mgr Dorota Werlichowicz
dorota.werlichowicz@inhort.pl
46 8330160
Główny specjalista
Sad Doświadczalny Dąbrowice


Anna Wesołowska
anna.wesolowska@inhort.pl
46 8345558
Starszy specjalista techniczny
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


mgr inż. Krzysztof Weszczak
krzysztof.weszczak@inhort.pl
46 8345212
Starszy technik
Pracownia Rizosfery


mgr Joanna Wieczorkowska-Szymańska
joanna.w.szymanska@inhort.pl
46 8345406
Specjalista techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


Anna Wieprzkowicz
anna.wieprzkowicz@inhort.pl
46 8345245
Starszy specjalista techniczny
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami