DANE PRACOWNIKÓW

Zofia Zagawa
zofia.zagawa@inhort.pl
46 8345482
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy


mgr inż. Katarzyna Zagibajło
katarzyna.zagibajlo@inhort.pl
46 8345287
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


Anna Zając
anna.zajac@inhort.pl
46 8345342
Starszy specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


Krystyna Zarębska
krystyna.zarebska@inhort.pl
46 8345259
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia


Aleksandra Zbudniewek
aleksandra.zbudniewek@inhort.pl
46 8345415
Technik
Pracownia Nawadniania


mgr inż. Magdalena Zdulska-Bizoń
magdalena.zdulska@inhort.pl
46 8345231
Specjalista techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych


Małgorzata Ziębińska
malgorzata.ziebinska@inhort.pl
46 8345226
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych


dr inż. Krzysztof Zmarlicki
krzysztof.zmarlicki@inhort.pl
46 8345449
Adiunkt
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego


mgr inż. Agnes Zmarlickine Laszlovszky
agnes.zmarlicka@inhort.pl
46 8345270
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin


mgr inż. Natalia Zwolińska-Niedźwiadek
natalia.zwolinska@inhort.pl
46 8346750
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego