DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr inż.
Renata
Góralska
renata.goralska@inhort.pl
46 8345421
Specjalista techniczny
Pracownia Nasiennictwa
dr
Krzysztof
Górnik
krzysztof.gornik@inhort.pl
46 8345456
Adiunkt
Zakład Mikrobiologii
mgr
Damian
Gorzka
damian.gorzka@inhort.pl
46 8345361
Asystent
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
Bogdan
Gotowicki
bogdan.gotowicki@inhort.pl
46 8345279
Starszy specjalista techniczny
Zakład Agroinżynierii
Katarzyna
Gręda
katarzyna.greda@inhort.pl
46 8345286
Specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
dr
Maria
Grzegorzewska
maria.grzegorzewska@inhort.pl
46 8346777, 46 8334046
Adiunkt
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
prof. dr hab.
Mieczysław
Grzesik
mieczyslaw.grzesik@inhort.pl
468 345202, kom. 504255276
Profesor - Kierownik Zakładu i Pracowni
Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa
Pracownia Nasiennictwa

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >