DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr inż.
Joanna
Kicińska
joanna.kicinska@inhort.pl
46 8345243
Asystent
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Władysław
Kijański
wladyslaw.kijanski@inhort.pl
46 8345271, kom. 509435075
Starszy specjalista techniczny - Kierownik
Sad Pomologiczny Skierniewice
dr inż.
Waldemar
Kiszczak
waldemar.kiszczak@inhort.pl
46 8346758
adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej
dr
Krzysztof
Klamkowski
krzysztof.klamkowski@inhort.pl
46 8345238
Adiunkt
Pracownia Nawadniania
mgr inż.
Barbara
Klimczyk
barbara.klimczyk@inhort.pl
46 8345306, kom. 501622972
Główny specjalista
Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych
dr
Urszula
Kłosińska
urszula.klosinska@inhort.pl
46 8346654
Adiunkt
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych
Dorota
Kocik
dorota.kocik@inhort.pl
46 8345316
Starszy specjalista
Sekcja ds. Płac
mgr
Ewelina Anna
Kolis-Mikina
ewelina.kolis@inhort.pl
46 8345451
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Upowszechniania i Promocji
Hanna
Kołodziejek
hanna.kolodziejek@inhort.pl
46 8346735, 46 8346736
Starszy specjalista techniczny
Laboratorium Analiz Chemicznych
Ewa
Kołtowska
ewa.koltowska@inhort.pl
81 8863495
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Hodowli Pszczół

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >