DANE PRACOWNIKÓW

 
Urszula
Marat
urszula.marat@inhort.pl
46 8345215, kom. 500095979
Starszy specjalista - Kierownik Sekcji
Sekcja ds. Płac
Jan
Marcinkowski
jan.marcinkowski@inhort.pl
46 8346689
Brygadzista
Sekcja Obsługi Doświadczeń
Pole Doświadczalne, Skierniewice
Beata
Marek
beata.marek@inhort.pl
46 8345209
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy
mgr
Monika
Markiewicz
monika.markiewicz@inhort.pl
46 8345447
Specjalista badawczo-techniczny
Zakład Biologii Stosowanej
mgr inż.
Anna
Markowicz
anna.markowicz@inhort.pl
46 8345244
Specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
dr inż.
Adam
Marosz
adam.marosz@inhort.pl
46 8345407
Adiunkt
Pracownia Szkółkarstwa
dr inż.
Agnieszka
Masny
agnieszka.masny@inhort.pl
46 8345273, kom. 501622880
Adiunkt - p. o. Kierownik Zakładu i Pracowni
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych
mgr
Sylwester
Masny
sylwester.masny@inhort.pl
46 8345392
Asystent
Zakład Fitopatologii
mgr inż.
Aneta
Matulska
aneta.matulska@inhort.pl
46 8345359
Specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
dr hab.
Bożena
Matysiak
bozena.matysiak@inhort.pl
46 8345383, kom. 510208443
Profesor IO
Zakład Biologii Stosowanej

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >