DANE PRACOWNIKÓW

Urszula Marat
urszula.marat@inhort.pl
46 8345215, kom. 500095979
Starszy specjalista - Kierownik Sekcji
Sekcja ds. Płac


Jan Marcinkowski
jan.marcinkowski@inhort.pl
46 8346689
Brygadzista
Sekcja Obsługi Doświadczeń
Pole Doświadczalne, Skierniewice


Beata Marek
beata.marek@inhort.pl
46 8345209
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy


mgr Monika Markiewicz
monika.markiewicz@inhort.pl
46 8345447
Specjalista badawczo-techniczny
Zakład Biologii Stosowanej


mgr inż. Anna Markowicz
anna.markowicz@inhort.pl
46 8345244
Specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


dr inż. Adam Marosz
adam.marosz@inhort.pl
46 8345407
Adiunkt
Pracownia Szkółkarstwa


dr inż. Agnieszka Masny
agnieszka.masny@inhort.pl
46 8345273, kom. 501622880
Adiunkt - p. o. Kierownik Zakładu i Pracowni
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


mgr Sylwester Masny
sylwester.masny@inhort.pl
46 8345392
Asystent
Zakład Fitopatologii


mgr inż. Aneta Matulska
aneta.matulska@inhort.pl
46 8345359
Specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw


dr hab. Bożena Matysiak
bozena.matysiak@inhort.pl
46 8345383, kom. 510208443
Profesor IO
Zakład Biologii Stosowanej