DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr
Paweł
Trzciński
pawel.trzcinski@inhort.pl
46 8345212
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Rizosfery
dr
Aleksandra
Trzewik
aleksandra.trzewik@inhort.pl
46 8345506, 46 8345532
Asystent
Zakład Biologii Stosowanej
inż.
Lidia
Tułacz
lidia.tulacz@inhort.pl
46 8345386
Starszy specjalista techniczny
Zakład Biologii Stosowanej

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >