DANE PRACOWNIKÓW

 
dr hab.
Zbigniew
Kołtowski
zbigniew.koltowski@inhort.pl
81 8863495, kom. 603689001
Profesor IO - Kierownik Pracowni
Pracownia Zapylania Roślin
dr
Beata
Komorowska
beata.komorowska@inhort.pl
46 8345237
Adiunkt
Zakład Fitopatologii
inż.
Krzysztof
Komorowski
krzysztof.komorowski@inhort.pl
46 8346673
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Herbologii
mgr
Barbara
Kondratowicz
barbara.kondratowicz@inhort.pl
46 8345469, kom. 510209807
Starszy specjalista
Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych
mgr
Michał
Koniarski
michal.koniarski@inhort.pl
46 8345477
Asystent
Pracownia Szkółkarstwa
dr hab.
Dorota
Konopacka
dorota.konopacka@inhort.pl
46 8346786, 46 8333434
Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
Dyrekcja
dr inż.
Paweł
Konopacki
pawel.konopacki@inhort.pl
46 8345260
Adiunkt
Pracownia Techniki Ogrodniczej
inż.
Alicja
Kosińska
alicja.kosinska@inhort.pl
46 8346785
Starszy specjalista
Biblioteka
Urszula
Kośka
urszula.koska@inhort.pl
81 8862164
Starszy specjalista techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
prof. dr hab.
Ryszard
Kosson
ryszard.kosson@inhort.pl
46 8346711, 46 8346760, 46 8332604, kom. 511976586
Redaktor Zeszytów Naukowych Instytutu Ogrodnictwa

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >