DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr inż.
Aneta
Matulska
aneta.matulska@inhort.pl
46 8345359
Specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
dr hab.
Bożena
Matysiak
bozena.matysiak@inhort.pl
46 8345383, kom. 510208443
Profesor IO
Zakład Biologii Stosowanej
Stanisław
Meszka
stanislaw.meszka@inhort.pl
46 8345223
Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr
Monika
Michalecka
monika.michalecka@inhort.pl
46 8345352
Asystent
Zakład Fitopatologii
Anna
Michalska
anna.michalska@inhort.pl
46 8346729
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Mikrobiologii
Barbara
Michalska
barbara.michalska@inhort.pl
46 8345318
Starszy laborant
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
dr inż.
Monika
Mieszczakowska-Frąc
monika.mieszczakowska@inhort.pl
46 8345427
Adiunkt
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
dr
Artur
Mikiciński
artur.mikicinski@inhort.pl
46 8345369
Asystent
Zakład Fitopatologii
dr
Artur
Miszczak
artur.miszczak@inhort.pl
46 8345272, kom. 501320835
Adiunkt - Kierownik Zakładu
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
mgr
Joanna
Miszczak
joanna.miszczak@inhort.pl
46 8346749
Specjalista
Zakład Upowszechniania i Promocji

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >