DANE PRACOWNIKÓW

 
inż.
Danuta
Polkowska
danuta.polkowska@inhort.pl
46 8345452
Starszy specjalista techniczny
Zakład Upowszechniania i Promocji
mgr
Anna
Poniatowska
anna.poniatowska@inhort.pl
46 8345352
Asystent
Zakład Fitopatologii
mgr inż.
Wioletta
Popińska
wioletta.popinska@inhort.pl
46 8345324, 46 8345295
Asystent - kierownik techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
mgr
Michał
Przybył
michal.przybyl@inhort.pl
46 8345319
Specjalista techniczny
Pracownia Rizosfery
dr
Magdalena
Ptaszek
magdalena.ptaszek@inhort.pl
46 8346727
Adiunkt
Zakład Fitopatologii
prof. dr hab.
Joanna
Puławska
joanna.pulawska@inhort.pl
46 8345366
Profesor IO - Kierownik
Zakład Fitopatologii
mgr inż.
Tomasz
Pych
tomasz.pych@inhort.pl
kom. 500095433
Starszy specjalista techniczny - Automatyk
Pracownia Nawadniania

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >