DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr inż.
Iwona
Sobieszek
iwona.belina@inhort.pl
46 8346760, 46 8346766
Specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
dr
Jan
Sobolewski
jan.sobolewski@inhort.pl
46 8346746
Główny specjalista badawczo-techniczny
Zakład Fitopatologii
dr hab.
Grażyna
Soika
grazyna.soika@inhort.pl
46 8345488, kom. 509435072
Profesor IO - Kierownik
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
dr inż.
Iwona
Sowik
iwona.sowik@inhort.pl
46 8345249, kom. 510209238
Adiunkt - Kierownik zakładu
Zakład Upowszechniania i Promocji
Anna
Stań
anna.stan@inhort.pl
46 8345417, kom. 501507100
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa
Andrzej
Starus
andrzej.starus@inhort.pl
46 8345338
Starszy specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
Dorota
Starzec
dorota.starzec@inhort.pl
46 8345337, 46 8345339
Starszy specjalista techniczny
Zakład Fitopatologii
mgr inż.
Teresa
Stępień
teresa.stepien@inhort.pl
46 8345324, 46 8345295
Główny specjalista inżynieryjno-techniczny - kierownik ds. jakości
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
dr inż.
Agnieszka
Stępowska
agnieszka.stepowska@inhort.pl
46 8346664
Adiunkt
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
Magdalena
Stokowska
przetworstwo.owocow@inhort.pl
46 8345428
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >