DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr inż.
Justyna
Wójcik-Seliga
justyna.wojcik@inhort.pl
46 8345413
Asystent
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
prof. dr hab. inż.
Adam
Wojdyła
adam.wojdyla@inhort.pl
46 8346761, 46 8332233
Profesor zwyczajny
Zakład Fitopatologii
dr
Agnieszka
Wojtania
agnieszka.wojtania@inhort.pl
46 8345393
Adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej
Halina
Wolniak
halina.wolniak@inhort.pl
46 8345332
Starszy specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
mgr
Katarzyna
Woszczyk
katarzyna.woszczyk@inhort.pl
46 8345406
Asystent
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych
mgr
Anna
Wozińska
anna.wozinska@inhort.pl
46 8346787
Specjalista techniczny
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
mgr inż.
Bogumił
Wrąbel
bogumil.wrabel@inhort.pl
46 8332376
Główny specjalista - Kierownik
Pole Doświadczalne Skierniewice
dr
Anna
Wrzodak
anna.wrzodak@inhort.pl
46 8346707, 46 8334007
Adiunkt
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
dr inż.
Robert
Wrzodak
robert.wrzodak@inhort.pl
46 8345227, kom. 665199600
Asystent
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >