DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr inż.
Emilia
Kowalczyk
emilia.kowalczyk@inhort.pl
46 8345231
Starszy specjalista techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
dr
Waldemar
Kowalczyk
waldemar.kowalczyk@inhort.pl
46 8346716, 46 8334252, kom. 510209689
Główny specjalista badawczo-techniczny - Kierownik Laboratorium
Laboratorium Analiz Chemicznych
mgr inż.
Barbara
Kowalik
barbara.kowalik@inhort.pl
46 8157852
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Szkółkarstwa
mgr
Edyta
Kowalska
edyta.kowalska@inhort.pl
46 8345373
Specjalista techniczny
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
mgr
Urszula
Kowalska
urszula.kowalska@inhort.pl
46 8346706
Asystent
Zakład Biologii Stosowanej
dr
Beata
Kowalska
beata.kowalska@inhort.pl
46 8346751, 46 8346748
Adiunkt
Pracownia Mikrobiologii
mgr inż.
Artur
Kowalski
artur.kowalski@inhort.pl
46 8346665
Specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
mgr
Adam
Krawiec
adam.krawiec@inhort.pl
46 8330160, kom. 509435071
Główny specjalista - Kierownik
Sad Doświadczalny Dąbrowice
mgr inż.
Monika
Kroc
monika.kroc@inhort.pl
46 8345231
Specjalista techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
Maria
Krokocka
maria.krokocka@inhort.pl
46 8345327
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >