DANE PRACOWNIKÓW

 
Beata
Studniarek
beata.studniarek@inhort.pl
46 8345303
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Łukasz
Sujka
lukasz.sujka@inhort.pl
46 8345264
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia
Andrzej
Sujka
andrzej.sujka@inhort.pl
46 8345264
Starszy mistrz
Zakład Agroinżynierii
dr
Beata
Sumorok
beata.sumorok@inhort.pl
46 8345321
Adiunkt
Pracownia Rizosfery
dr
Piotr
Szafranek
piotr.szafranek@inhort.pl
46 8346684
Główny specjalista badawczo-techniczny - Kierownik Pracowni
Pracownia Grzybów Uprawnych
Irena
Szaleniec
irena.szaleniec@inhort.pl
46 8345332
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa
dr
Magdalena
Szczech
magdalena.szczech@inhort.pl
46 8346751, kom. 723555022
Adiunkt
Pracownia Mikrobiologii
mgr inż.
Ewelina
Szczechowicz
ewelina.szczechowicz@inhort.pl
46 8345480
Specjalista techniczny
Zakład Upowszechniania i Promocji
Grażyna
Szczechowicz
grazyna.szczechowicz@inhort.pl
46 8345337, 46 8345339, 46 8345335
Starszy specjalista techniczny
Zakład Fitopatologii
dr
Wojciech
Szczechura
wojciech.szczechura@inhort.pl
46 8346718
Specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >