DANE PRACOWNIKÓW

 
dr
Dorota
Kruczyńska
dorota.kruczynska@inhort.pl
46 8345448
Adiunkt - Kierownik
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
Zenon
Krupa
zenon.krupa@inhort.pl
46 8345264
Technik
Zakład Agroinżynierii
Maria
Kubicka
maria.kubicka@inhort.pl
46 8345379
Referent
Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych
mgr
Jolanta
Kubik
jolanta.kubik@inhort.pl
46 8345433, kom. 510209742
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych
Ewa
Kubik
ewa.kubik@inhort.pl
46 8345224, kom. 501623326
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy
mgr inż.
Bogusław
Kuc
boguslaw.kuc@inhort.pl
46 8346769
Główny specjalista
Dział Administracyjno-Gospodarczy
dr inż.
Danuta
Kucharska
danuta.kucharska@inhort.pl
46 8345506, 46 8345532
Adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej
mgr inż.
Małgorzata
Kunka
malgorzata.kunka@inhort.pl
46 8345550
Asystent
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
dr
Anita
Kuras
anita.kuras@inhort.pl
46 8345257, 46 8345438
Adiunkt
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin
mgr inż.
Ilona
Kuśmierska
ilona.kusmierska@inhort.pl
46 8345334
Specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >