DANE PRACOWNIKÓW

 
dr hab.
Teresa
Szczęsna
teresa.szczesna@inhort.pl
81 8862164, kom. 603183166
Profesor IO - Kierownik Zakładu i Laboratorium
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
dr inż.
Joanna
Szumigaj-Tarnowska
joanna.tarnowska@inhort.pl
46 8346681, 46 8334691
Adiunkt
Pracownia Grzybów Uprawnych
mgr inż.
Ewelina
Szustakowska
ewelina.szustakowska@inhort.pl
46 8345243
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Bożena
Szwed
bozena.szwed@inhort.pl
46 8345554
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
Piotr
Szwed
piotr.szwed@inhort.pl
46 8345264
Technik
Zakład Agroinżynierii
dr inż.
Justyna
Szwejda-Grzybowska
justyna.grzybowska@inhort.pl
46 8346760, 46 8346766
Adiunkt
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
mgr inż.
Marek
Szymajda
marek.szymajda@inhort.pl
46 8345406, kom. 501622935
Asystent
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych
dr inż.
Jolanta
Szymczak
jolanta.szymczak@inhort.pl
46 8345378
Adiunkt
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >