DANE PRACOWNIKÓW

dr hab. Teresa Szczęsna
teresa.szczesna@inhort.pl
81 8862164, kom. 603183166
Profesor IO - Kierownik Zakładu i Laboratorium
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich


dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska
joanna.tarnowska@inhort.pl
46 8346681, 46 8334691
Adiunkt
Pracownia Grzybów Uprawnych


mgr inż. Ewelina Szustakowska
ewelina.szustakowska@inhort.pl
46 8345243
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


Bożena Szwed
bozena.szwed@inhort.pl
46 8345554
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych


Piotr Szwed
piotr.szwed@inhort.pl
46 8345264
Technik
Zakład Agroinżynierii


dr inż. Justyna Szwejda-Grzybowska
justyna.grzybowska@inhort.pl
46 8346760, 46 8346766
Adiunkt
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw


mgr inż. Marek Szymajda
marek.szymajda@inhort.pl
46 8345406, kom. 501622935
Asystent
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


dr inż. Jolanta Szymczak
jolanta.szymczak@inhort.pl
46 8345378
Adiunkt
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania