Skip to content

Florovit Agro Bionawóz PMG

Florovit Agro Bionawóz PMG

Florovit Agro Bionawóz PMG jest przeznaczony pod wszystkie rośliny uprawy polowej zarówno rolnicze, warzywnicze jak i sadownicze oraz w uprawach warzyw i roślin sadowniczych pod osłonami.

Numer zezwolenia

Decyzja MRiRW Nr 352a/18

Opis działania

-Przeznaczony pod wszystkie rośliny uprawy polowej i pod osłonami. Może być stosowany na wszystkie typy gleb poprzez stosowanie doglebowe, dolistne lub fertygację.
Zawiera: ok. 70 g/kg wolnych aminokwasów+ Pożyteczne Mikroorganizmy Glebowe

Skład nawozu

2,0% (N) azot całkowity; 5,5% potas w przeliczeniu na K2O; 0,6% wapń w przeliczeniu na CaO.

Formulacja

nawóz płynny

Dostępne opakowania

5l,  20l i 1000l

Uwagi dotyczące stosowania

Może być stosowany na wszystkie typy gleb poprzez rozlewanie nawozu na powierzchnię gleby wprowadzanie nawozu do gleby, jako oprysk lub poprzez fertygację.

Dawkowanie
  • W nawożenia doglebowym roślin rolniczych dawki nawozu należy dostosować do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i zasobności gleby w potas. Na glebach średnio zasobnych w potas stosować do 4 ton (3,1 m3) nawozu na 1 ha, w uprawach roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas do 5 ton (4,0 m3) nawozu na 1 ha
  • Przy nawożeniu dolistnym roślin rolniczych przygotować roztwór stosując 2 litry nawozu na 100 l wody. Dawka cieczy użytkowej 200-300 l/ha Zabieg można powtarzać co 10-14 dni.
  • Do fertygacji  podawać jednorazowo do 200 l/ha.
    „Florovit Agro Bionawóz” poza rolnictwem ekologicznym można stosować łącznie z dokarmianiem mocznikiem. W tym przypadku należy sporządzić 5% roztwór mocznika rozpuszczając 5 kg mocznika w 100 l wody. Do ilości roztworu niezbędnej dla wykonania oprysku (200-300l) wlać 5 l nawozu.
  • Przed założeniu sadu/plantacji – nawóz rozlać lub wprowadzić w głąb gleby w dawce do 3 m3 na gleby lekkie i średnie lub do 4 m3 na ha na gleby zwięzłe. W przypadku rozlania nawozu na powierzchnię gleby należy zmieszać nawóz z glebą do głębokości 5-10 cm. Nawóz można stosować pod przedplon lub bezpośrednio przed sadzeniem drzewek/sadzonek.
  • W istniejącym sadzie/plantacji – nawóz można zastosować wzdłuż rzędów roślin, wczesną wiosną w dawce do 2 m3 na ha, z użyciem belki herbicydowej. W przypadku nawożenia dolistnego, nawóz stosować 3-krotnie w okresie dojrzewania owoców, w dawce 2 litrów na ha, stosując 500-700 litrów wody. W przypadku fertygacji, nawóz, stosować w okresie dojrzewania owoców, używając stężenia pożywki 0,03-0,1 % (0,3-1 litr nawozu na 1OOO litrów wody).
  • W uprawie roślin warzywnych – Wczesną wiosną, nawóz rozlać na glebę uprzednio oczyszczoną od chwastów w ilości od 3-4 l/10 m2 w zależności od rodzaju gleby (lekkie-średnie). Po zastosowaniu nawozu glebę dokładnie wymieszać na głębokość 5-15 cm. W trakcie wegetacji, jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego nawożenia, należy 2-3 krotnie opryskiwać glebę roztworem nawozu w ilości 0,2-0,5 l/10 m2. Przy nawożeniu dolistnym stosować roztwór rozcieńczając 2 litry nawozu na 100 l wody, stosując 400-600 l cieczy na ha. Zabieg można powtarzać co 10-14 dni. W przypadku fertygacji, nawóz stosować w stężeniu pożywki 0,05-0,10% (0,5-1,0 litra nawozu na 1000 litrów wody).
Udostępnij na: