Aktualności

 


W dniach 9-13 lutego 2015 r. w Zakopanem odbyła się XXII Szkoła Naukowa z cyklu „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie” organizowana przez Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Na specjalnej sesji poświęconej projektowi „HortiEnergia” zostały przedstawione następujące referaty:
 • „Efektywność magazynowania ciepła w akumulatorze cieczowym” - prelegent prof. Sławomir Kurpaska
 • „Dogrzewanie tuneli foliowych przy użyciu akumulatorów ciepła o złożu kamiennym” - prelegent dr Paweł Konopacki
 • „Magazynowanie energii ze źródła fotowoltaicznego w akumulatorze przemiany fazowej” - prelegent dr hab. Hubert Latała
 • „Skojarzony system ogrzewania obiektów ogrodniczych z wykorzystaniem ciepła odpadowego zgromadzonego w akumulatorze kamiennym” - prelegent prof. Kazimierz RutkowskiW dniach 20 stycznia 2015 r. w Grudziądzu, 22 stycznia 2015 r. w Opatówku koło Kalisza oraz 19 lutego 2015 r. w Warszawie (podczas V Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015) odbyły się seminaria pod wspólnym tytułem "Magazynowanie nadwyżek ciepła w uprawach pod osłonami", w trakcie których zaprezentowano najważniejsze wyniki projektu HortiEnergia.
Podczas seminariów występował zespół prelegentów w składzie: prof. Ryszard Hołownicki (IO Skierniewice), prof. Sławomir Kurpaska (UR Kraków), prof. Waldemar Treder (IO Skierniewice), dr hab. Lidia Sas-Paszt (prof. IO Skierniewice), dr hab. Hubert Latała (UR Kraków), dr Maria Wysocka-Owczarek (IO Skierniewice), dr Paweł Konopacki (IO Skierniewice), dr Waldemar Kowalczyk (IO Skierniewice) oraz dr Jacek Nowak (IO Skierniewice).
Prelegenci przestawili prezentacje o szerokim zakresie tematycznym od racjonalnej gospodarki energetycznej w uprawach pod osłonami poprzez efekty energetyczne stosowania akumulatorów ciepła i ich wpływ na mikroklimat w uprawach pod osłonami i plonowanie roślin, aż po metody oceny potrzeb nawozowych roślin.

FotoreportażPodczas międzynarodowej konferencji inżynierii rolniczej AgEng 2014, która odbyła się w dniach 6-10 lipca 2014 r.w Zurychu (Szwajcaria) zaprezentowano:
 • referat “Application of multisectional rock bed heat accumulator in high tunnel horticultural crop production and potential effects of its use”
 • poster „Rock bed accumulator for heat surplus storage in high horticulture plastic tunnel”
 • poster „Analysis of the process heat storage accumulator in the bed of a stone in a plastic tunnel”
 • poster „Forecasting the amount of electricity generated from photovoltaic panels using the selected forecasting methods”W dniach 3-7 lutego 2014 r. w Zakopanem odbyło się XXI Sympozjum Naukowe z cyklu „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie” organizowane przez Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Na specjalnej sesji poświęconej projektowi „HortiEnergia” zostały przedstawione następujące referaty:
 • „Analiza wpływu wybranych czynników na ilość zmagazynowanego ciepła w akumulatorze kamiennym zlokalizowanym w tunelu doświadczalnym” - prelegent prof. Sławomir Kurpaska
 • „Zapotrzebowanie na ciepło w uprawie pomidorów i ogórków w tunelach foliowych” - prelegent dr Paweł Konopacki
 • „Efekty cieplne w tunelu foliowym w zależności od objętości złoża akumulatora kamiennego” - prelegent dr hab. Hubert Latała
 • „Analiza efektywności magazynowania ciepła odpadowego w akumulatorze wodnym” - prelegent prof. Kazimierz Rutkowski


 
Jury 62. Światowej Wystawy Wynalazków, Badań i Nowych Technologii INNOVA, która odbyła się w dniach 14 – 16 listopada 2013 r. w Brukseli przyznało konsorcjum Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie srebrny medal Brussels Eureka! za wynalazek pt. „Rock bed heat accumulator and the method of its application in high tunnel horticultural crop production”

 


 
Konsorcjum Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdobyło srebrny medal za „Akumulator ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych” podczas 65. Międzynarodowych Targów „Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty” iENA, które odbyły się od 31 października do 3 listopada 2013 r. w Norymberdze

 


Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otrzymały tytuł EuroSymbol Innowacji 2013.

Wręczenie nagrody odbyło się 25 listopada 2013 r. w Teatrze Śląskim w Katowicach podczas uroczystej gali finałowej Programu Promocyjnego „Symbol 2013” prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego.

Kapituła Programu postanowiła nagrodzić obie jednostki naukowe przede wszystkim za realizację projektu HortiEnergia, szczególnie doceniając opracowanie innowacyjnej koncepcji, a następnie skonstruowanie akumulatora nadwyżek ciepła ze złożem kamiennym.

Nagrodę z rąk Kapituły odebrali: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr inż. Paweł Konopacki – kierownik szeregu zadań realizowanych w ramach projektu HortiEnergia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 Podczas międzynarodowej konferencji „GreenSys 2013”, która odbyła się w dniach 6-11 października 2013 r. w Jeju (Korea) dr Paweł Konopacki wygłosił referat pt. „The concept of a multisectional rock bed heat storage system and the preliminary results of the full scale facility test”, w którym zaprezentował wyniki badań prowadzonych w projekcie HortiEnergia.

W dniu 28 maja 2013 r. w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa odbyło się II Seminarium Projektu „HortiEnergia” pt. „Magazynowanie energii w produkcyjnych tunelach foliowych – zagadnienia techniczne i efekty produkcyjne”.

Podczas seminarium przedstawiono następujące referaty:

 • „Projekt HortiEnergia – stan prac na półmetku projektu” – prelegent prof. Ryszard Hołownicki
 • „Proces magazynowania nadwyżek ciepła w uprawach pod osłonami” - prelegent prof. Sławomir Kurpaska
 • „Akumulator kamienny – koncepcja i jej realizacja” – prelegent prof. Ryszard Hołownicki
 • „Dobór wybranych parametrów konstrukcyjnych akumulatora kamiennego” – prelegent dr hab. Hubert Latała
 • „Sterowanie wilgotnością powietrza w szklarniach i tunelach foliowych” – prelegent prof. Waldemar Treder
 • „Stan odżywienia i skład chemiczny pomidora i ogórka w uprawie w nieogrzewanym tunelu foliowym” – prelegent dr Waldemar Kowalczyk
 • „Wpływ podgrzewanego podłoża na mikrobiologię i wzrost systemu korzeniowego roślin pomidora” – prelegent dr Małgorzata Bakalarska
 • „Wpływ podgrzewania bryły korzeniowej na wzrost, plonowanie i jakość ogórka w uprawie tunelowej projektu” – prelegent dr Jacek Nowak
 •  „Magazynowanie ciepła w tunelu produkcyjnym, a parametry mikroklimatu” – prelegent dr Paweł KonopackiW dniach 11-15 lutego 2013 r. w Zakopanem odbyła się XX Konferencja Naukowa z cyklu „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie” organizowana przez Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Na specjalnej sesji poświęconej projektowi „HortiEnergia” zostały przedstawione następujące referaty:

 • „Analiza zagadnień cieplnych w tunelu foliowym podczas dostarczania ciepła z akumulatora kamiennego” - prelegent prof. Sławomir Kurpaska
 • „Zmienność charakterystyki ciśnienia i prędkości przepływu powietrza w akumulatorze ciepła o złożu kamiennym jako efekt dokładności wykonania” - prelegent dr Paweł Konopacki
 •  „Wpływ temperatury podłoża na plonowanie ogórka” - prelegent dr Jacek Nowak
 • „Rozkład temperatury w złożu kamiennym podczas sekwencyjnego i szeregowego zasilania ciepłym powietrzem” - prelegent dr hab. Hubert Latała

Doniesienia prof. Sławomira Kurpaski i dr Pawła Konopackiego będą opublikowane w piśmie Inżynieria Rolnicza.Podczas międzynarodowej konferencji „2nd Symposium on Horticulture in Europe – SHE2012”, która odbyła się w dniach 1-5 lipca 2012 r. w Angers (Francja) dr Paweł Konopacki zaprezentował wyniki badań prowadzonych w projekcie HortiEnergia w postaci plakatu pt. „The use of rock-bed for storage of solar energy surplus in high plastic tunnels - preliminary results of the full scale project”. W dniach 6-10 lutego 2012 r. w Zakopanem odbyła się XIX Konferencja Naukowa z cyklu„Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie” organizowana przez Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Na specjalnej sesji poświęconej projektowi „HortiEnergia” zostały przedstawione następujące referaty:
 • „Źródła energii odnawialnej w uprawach pod osłonami” – prelegent prof. Sławomir Kurpaska
 • „Wykorzystanie nadwyżek ciepła w tunelach foliowych - projekt HortiEnergia” - prelegent prof. Ryszard Hołownicki
 • „Układ zasilania i rozprowadzania ciepła w akumulatorze kamiennym - wybrane problemy” - prelegent dr hab. Hubert Latała
 • „Magazynowanie ciepła w akumulatorze kamiennym – wstępne wyniki badań” - prelegent dr Paweł Konopacki
Doniesienia zostały opublikowane w piśmie Inżynieria Rolnicza w numerze 2 (136) w tomie 1 na stronach 79-87 i 157-167 oraz w tomie 2 na stronach 113-121.W dniu 26 maja 2010 r.
w siedzibie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytutu Ogrodnictwa) odbyło się seminarium inauguracyjne projektu HortiEnergia.

Podczas seminarium kierownik projektu, prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawił genezę i strukturę projektu HortiEnergia, a koordynator naukowy projektu, prof. Sławomir Kurpaska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawił cele i zakres projektu. Następnie dr hab. Hubert Latała (UR Kraków), dr Paweł Konopacki (IO Skierniewice), prof. Waldemar Treder (IO Skierniewice) i dr Jacek Nowak (IO Skierniewice) zaprezentowali cele i zakresy wybranych zadań projektu.


Fotoreportaż


   
 
 
 
 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >