Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Agroinżynierii Roślin Ogrodniczych
tel.: 46 8345252
e-mail: Ryszard.Holownicki@inhort.pl

Koordynator naukowy: Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki
tel: 12 6624628
e-mail: rtkurpas@cyf-kr.edu.pl

Biuro projektu: mgr Barbara Wolniak 
Instytut Ogrodnictwa
Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych
e-mail: Barbara.Wolniak@inhort.pl 
tel.: 46 8345469
fax: 46 8333228
INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >