Struktura projektu

Zadanie badawcze nr 0
Temat: Zarządzanie Projektem 
Kierownik zadania: prof. Ryszard Hołownicki (IO)

Zadanie badawcze nr 1
Temat: Analiza systemu zasysającego powietrze z górnej przestrzeni tunelu 
Kierownik zadania: dr hab. Hubert Latała (UR)

Zadanie badawcze nr 2
Temat: Badania dynamiki zmian temperatury w akumulatorach energii oraz składu powietrza w złożu akumulatora glebowego w tunelu foliowym 
Kierownik zadania:
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - dr Paweł Konopacki

Zadanie badawcze nr 3
Temat: Analiza funkcjonalności systemu konwersji promieniowania słonecznego w energię elektryczną 
Kierownik zadania: dr hab. Hubert Latała (UR)

Zadanie badawcze nr 4
Temat: 
Określenie niezbędnego nadciśnienia statycznego w perforowanym przewodzie umieszczonym w złożu akumulatora glebowego 
Kierownik zadania: dr hab. Hubert Latała (UR)

Zadanie badawcze nr 5
Temat: Analiza wpływu zmiennego strumienia powietrza wtłaczanego do akumulatora glebowego oraz wilgotności  złoża na efektywność procesu magazynowania 
Kierownik zadania: 
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - prof. Waldemar Treder

Zadanie badawcze nr 6
Temat: Analiza wpływu zmiennych decyzyjnych w systemie magazynowania ciepła w akumulatorze cieczowym na jego efektywność magazynowania 
Kierownik zadania: 
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - dr Paweł Konopacki

Zadanie badawcze nr 7
Temat: Określenie efektywności magazynowania energii w akumulatorach glebowych i cieczowych w zależności od niesterowalnych parametrów 
Kierownik zadania:
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - dr Paweł Konopacki

Zadanie badawcze nr 8
Temat: Określenie warunków pracy systemów magazynowania ciepła w aspekcie wspomagania zużycia ciepła w obiekcie 
Kierownik zadania:
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - dr Paweł Konopacki

Zadanie badawcze nr 9
Temat: Określenie parametrów systemu utrzymania wilgotności w złożu akumulatora glebowego 
Kierownik zadania: prof. Waldemar Treder (IO)

Zadanie badawcze nr 10
Temat: Określenie różnic w plonowaniu oraz w przyśpieszeniu wegetacji 
Kierownik zadania: dr Jacek Nowak (IO)

Zadanie badawcze nr 11
Temat: Analiza zawartości składników mineralnych w warzywach 
Kierownik zadania: dr Waldemar Kowalczyk (IO)

Zadanie badawcze nr 12
Temat: Określenie zmian we właściwościach fizycznych i chemicznych podłoża 
Kierownik zadania: dr Jacek Nowak (IO)

Zadanie badawcze nr 13
Temat: Określenie zmian aktywności biologicznej podłoża 
Kierownik zadania: dr hab. Lidia Sas Paszt (IO)

Zadanie badawcze nr 14
Temat: Analiza ekonomiczno i ekologiczna systemów wspomagania ogrzewania 
Kierownik zadania: dr Jan Borcz (UR)

Zadanie badawcze nr 15
Temat: Opracowanie  wytycznych konstrukcyjno - eksploatacyjnych 
Kierownik zadania:
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - dr Paweł Konopacki

Zadanie badawcze nr 16
Temat: 
Popularyzacja i upowszechnienie uzyskanych wyników badań
Kierownik zadania:
z ramienia UR - dr hab. Hubert Latała
z ramienia IO - dr Paweł KonopackiINSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >