Skip to content

HUMUS ACTIVE

Powrót na stronę główną

Humus Active

Organiczno-mineralny polepszacz glebowy  HUMUS ACTIVE bazujący na krajowych surowcach pochodzenia naturalnego. 

Numer zezwolenia

Wprowadzany do obrotu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr G-233/11, G-233a/13, G-233b/15 i G-233c/19

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym przez
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy pod numerem NE/147/2011/

Opis działania

Główne aktywne składniki zastosowane w uprawach roślin za pośrednictwem HUMUS ACTIVE  to:

Kwasy humusowe  dzięki  swojemu pozytywnemu działaniu  na glebę i rośliny  powodują:

 • poprawę struktury gruzełkowatej gleby, przyczyniając się do poprawy stosunków wodno-powietrznych;
 • stabilizują odczyn gleby;
 • zwiększają retencję wodną gleby, ograniczając tym samym skutki niedoborów wody;
 • przeciwdziałają spływom powierzchniowym i erozji;
 • zwiększają efektywność nawożenia mineralnego poprzez poprawę dostępności składników pokarmowych dla roślin;
 • stanowią naturalny czynnik ograniczający przenikanie jonów metali ciężkich z gleby do roślin;
 • warunkują lepsze właściwości termiczne gleby;
 • stymulują wzrost oraz namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych, zwiększając biologiczną aktywność gleby
 • stymulują rozwój systemu korzeniowego, zapewniając roślinom odpowiednie zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe;
 • zwiększają siłę kiełkowania nasion oraz ich żywotność;
 • korzystnie wpływają na rozwój siewek;
 • intensyfikują enzymy roślinne oraz działają jako katalizatory procesów biologicznych;
 • poprawiają kondycję roślin i zwiększają ich odporność na warunki stresowe;
 • zwiększają efektywność procesu fotosyntezy;
 • poprawiają parametry jakościowe plonów, wpływając pozytywnie między innymi na: podniesienie zawartości maro i mikroelementów w plonie użytkowym, mesę tysiąca ziaren, zawartość białka, zaolejenie czy polaryzację.

Minerały ilaste dzięki swoim naturalnym właściwościom sorpcyjnym, podnoszą pojemność wodną gleby, mogą zmagazynować nawet 400 krotnie więcej wody w odniesieniu do ich masy.

Krzemionka koloidalna  zwiększa odporność roślin na patogeny chorobotwórcze, poprawia gospodarkę wodną roślin, umożliwia utrzymanie odpowiedniego turgoru roślin, zwiększa odporność roślin na stresy związane z niedoborem wody, zwiększa poziom chlorofilu w liściach, przyśpiesza proces fotosyntezy i wzrost roślin, przyczynia się do tworzenia jędrniejszych liści, większych i mocniejszych łodyg, które pozwala roślinom pobierać oraz transportować więcej wody i składników odżywczych i chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Makro- i mikroelementy poprawiają odżywienie roślin, poprzez kompleksowe uzupełnienie niedoboru składników pokarmowych.

Pozytywne Mikroorganizmy® i dobroczynne grzyby zwiększają dostępność składników pokarmowych dla roślin, uwalniając uwiązane organicznie makro i mikroelementy oraz ograniczają występowanie chorób odglebowych. Pozytywne Mikroorganizmy i dobroczynne grzyby znajdujące się w HUMUS ACTIVE są, wytwarzane przy udziale dżdżownic kalifornijskich, które są naturalnym  gwarantem bezpieczeństwa. Hodowla dżdżownic i pozyskana mikroflora bakteryjna w polskich warunkach klimatycznych na bazie oborników z nieintensywnych i ekologicznych gospodarstw pozwala na reprodukcję bogatej dobroczynnej mikroflory bakteryjnej, dobrze przystosowanej do kolonizacji w polskich gleb i zawiązywania naturalnej symbiozy z roślinami.

 • Bakterie fosforowe – odblokowują niedostępny dla roślin fosfor.
 • Bakterie Azotobobacter- wiążą azot atmosferyczny i udostępniają go roślinom.
 • Bakterie Pseudomonas – ograniczają straty powodowane przez patogeny oraz indukują odporność roślin.
 • Bakterie Bacillus– mają wszechstronne oddziaływanie na zdrowie gleby i roślin produkują między innymi fitohormony, enzymy, wykazują działanie fungistatyczne i bioremediacyjne.
 • Bakterie celulolityczne- udostępniają uwiązane organicznie składniki pokarmowe i przyspieszają rozkład masy organicznej, szczególnie celuloz i hemiceluloz znajdujących się w słomie zbożowej.
 • Promieniowce – Rozkładają trudno dostępne związki organiczne, wytwarzają także naturalne antybiotyki i witaminy.
 • Bakterie przetrwalnikujące- pozwalają na przetrwanie kolonii Pozytywnych Mikroorganizmów w przypadku niekorzystnych warunków oraz powrót do aktywności biologicznej w bardziej sprzyjających warunkach.

Naturalne substancje odżywcze oraz  stymulujące wzrost, enzymy i aminokwasy zwiększają odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe, stymulują ich wzrost oraz regenerują rośliny po przebytych stresach. Stanowią także doskonałą pożywkę dla Pozytywnych mikroorganizmów i dobroczynnych grzybów. Dzięki temu jak wykazują badania przyczyniają się także do zwiększenia frekwencji mikoryzowej przy korzeniach roślin i podnoszą aktywność biologiczną gleby.

Skład nawozu
 • Minimum 55% substancji organicznych w postaci:
  • TAP- Trwała Aktywna Próchnica®  zawierająca:
   • 90% kwasów humusowych z młodych pokładów węgla brunatnego, w tym 88% kwasów huminowych, 2% kwasów fulwowych
   • naturalne substancje wzrostowe (m.in. witaminy, aminokwasy, auksyny, cytokininy, giberyliny i  kwasy organiczne)
   • enzymy (m.in. fosfataza, proteaza, dehydrogenaza)
   • celulozę
   • polisacharydy
   • ligniny
 • Minimum 10-6 Pozytywnych Mikroorganizmów® (Azotobacter ssp., Bacillus ssp., Pseudomonas, promieniowce, bakterie przetrwalnikujące, bakterie fosforowe, celulolityczne)  
 • Dobroczynne grzyby m.in. Trichoderema ssp.
 • Próchnica Pokarmowa® – naturalne źródło substancji odżywczych dla mikroflory bakteryjnej i dobroczynnych grzybów, wytworzona na bazie biohumusu ( obornik z nieintensywnych gospodarstw przejedzony przez dżdżownice kalifornijskie)
 • podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez, wapń
 • pozostałe mikroelementy: żelazo, mangan, cynk, miedź
 • krzemionka koloidalna
 • minerały ilaste
Formulacja

Nawóz płynny

Dostępne opakowania

Brak informacji

Uwagi dotyczące stosowania

Może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, w uprawach polowych, warzywniczych, kwiatowych i sadowniczych.

Dawkowanie

Zaleca się stosować w dawce 10-20 litrów/ha rozpuszczonych w 200- 400 litrach wody / doglebowo, przedsiewnie i powschodowo (pogłównie);

Udostępnij na: