Informacje ogólne


Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

tel. 46 833-22-11 do 13
fax. 46 833-31-86
 

 

Szanowni Państwo!

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Ogrodnictwa jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Ogrodnictwa, a niedostępne w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej i wysłaniu na powyższy adres.Instytut Ogrodnictwa
Administrator 2013-07-17 10:18:04
Administrator 2013-07-17 10:18:04

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU