1

Dyrekcja

Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego (The National Institute of Horticultural Research)
prof. dr hab. Dorota Konopacka
e-mail: Dorota.Konopacka@inhort.pl
Sekretariat – tel. 46 833 34 34, 46 834 67 86

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
tel. 46 833 34 34, 46 834 67 86
e-mail: Stanislaw.Kaniszewski@inhort.pl

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Antosiak
tel. 46 834 54 55
e-mail: agnieszka.antosiak@inhort.pl