1

Przepisy dotyczące procedur awansów naukowych

Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Radę Naukową IO – wg ustawy 2.0

Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Radę Naukową IO – wg ustawy 2.0

Wymagania dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku profesora Instytutu Ogrodnictwa.