Wybory do Rady Naukowej II kadencji na lata 2015-2018

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa nr D-021-4/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej II kadencji na lata 2015-2018 Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Regulamin wyborów do Rady Naukowej II kadencji na lata 2015-2018 Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Protokół Komisji Wyborczej nr 1/2015
Ogłoszenie Komisji Wyborczej
Wykaz osób, którym przysługuje bierne prawo wyborcze
Karta zgłoszenia
Zmiana godzin pracy Komisji skrutacyjnej w Skierniewicach

Protokół Komisji Wyborczej nr 2/2015

Listy Kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa II kadencji na lata 2015-2018

Wzór Karty do głosowania
Ogłoszenie Komisji Wyborczej – zmiana List Kandydatów

Listy Kandydatów do Rady Naukowej – aktualizacja

Wyniki wyborów