1

Wybory do Rady Naukowej III kadencji na lata 2017-2020

Zarządzenie nr D-021-30/2017 Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach III kadencji na lata 2017-2020

Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach III kadencji na lata 2017-2020

Protokół Komisji wyborczej nr 1/2017

Ogłoszenie Komisji Wyborczej z dnia 29.05.2017 r.

Wykaz osób, którym przysługuje bierne prawo wyborcze wg stanu na dzień 29.05.2017 r.

Karta zgłoszenia

Zmiana terminu wyborów

Ogłoszenie Komisji Wyborczej z dnia 16.06.2017 r.

Listy Kandydatów

Wyniki wyborów