1

Kapituła nagrody naukowej im. Prof. E. Chroboczka

Życiorys Prof. E. Chroboczka

Regulamin przyznawania krajowej Nagrody Naukowej im. Prof. E. Chroboczka

Zasady funkcjonowania Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. E. Chroboczka

Skład osobowy Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. E. Chroboczka

Dotychczasowi laureaci Nagrody Naukowej im. Prof. E. Chroboczka

Ogłoszenie o konkursie