Bibliometria

Wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją MNiSW


Cytowania i indeks h
 – wartość indeks h (Indeks Hirscha) i liczbę cytowań można określić korzystając z bazy Web of Science