DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

z-ca Głównego Księgowego

    mgr Beata Marek

    tel.: +48 46 834 52 09

    e-mail: Beata.Marek@inhort.pl

Pracownicy

  •     Teodozja Dębska
  •     mgr Joanna Grabowicz-Rykalska
  •     mgr Dorota Jagiełła
  •     mgr Katarzyna Kubik
  •     Anita Łajszczak
  •     Elżbieta Łuczywek
  •     mgr Aldona Śliwińska
  •     mgr Agata Wójcik

SEKCJA DS. PŁAC

  •     Dorota Kocik
  •     mgr Aneta Suszkowska