PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN WARZYWNYCH

Kierownik

dr hab. Piotr Kamiński
tel.: +48 46 834 66 52,
e-mail: Piotr.Kamiński@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

Badania podstawowe

 • Badania genetycznohodowlane i metodycznohodowlane dla zwiększenia efektywności hodowli twórczej wybranych gatunków roślin warzywnych.
 • Zastosowanie markerów molekularnych w pracach genetycznohodowlanych, w celu identyfikacji i potwierdzania tożsamości genetycznej odmian oraz oceny stopnia pokrewieństwa genetycznego badanych genotypów roślin.
 • Identyfikacja markerów molekularnych, sprzężonych z genami, warunkującymi ważne cechy użytkowe roślin ogrodniczych w tym odporność na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Poszukiwanie nowych i efektywnych metod wytwarzania odmian heterozyjnych roślin warzywnych w oparciu o cechy związane z mechanizmami zabezpieczającymi przed samozapyleniem komponentów rodzicielskich (męska sterylność, samoniezgodność, partenokarpia, rozdzielnopłciowość).

 Badania o charakterze aplikacyjnym

 • Otrzymywanie nowej zmienności genetycznej roślin warzywnych jako źródła odporności na stresowe czynniki biotyczne i abiotyczne oraz o większej wartości odżywczej i prozdrowotnej przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
 • Badania nad podnoszeniem stopnia homozygotyczności linii hodowlanych pod względem ważnych cech użytkowych, określeniem wartości gospodarczej nowych eksperymentalnych mieszańców F1.
 • Hodowla twórcza wybranych gatunków roślin warzywnych (hodowla i wdrażanie do uprawy towarowej nowych odmian roślin warzywnych).


Pracownicy naukowi

 •     dr hab. Piotr Kamiński
 •     dr Urszula Kłosińska
 •     mgr inż. Katarzyna Nowak
 •     dr Marzena Nowakowska
 •     dr Wojciech Szczechura

Pracownicy techniczni

 •     Paulina Fydrych-Lichman
 •     Agnieszka Konopacka
 •     Karolina Lelonkiewicz
 •     Ewa Matysiak
 •     mgr Anna Niezgoda
 •     Małgorzata Pakuła
 •     Ewa Tuka
 •     Ireneusz Werkowski