1

ZAKŁAD AGROINŻYNIERII

Kierownik

prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
tel.: +48 46 834 52 52,
e-mail: Ryszard.Holownicki@inhort.pl

Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia (Laboratory of Plant Protection and Fertilization Technology)
Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin (Centre of Research and Education on Spray Application Techniques)
Pracownia Techniki Ogrodniczej (Laboratory Of Horticultural Techniques)
Pracownia Nawadniania (Irrigation Laboratory)