1

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – PERSONEL

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Artur Miszczak 

PRACOWNICY NAUKOWI

 • mgr inż. Joanna Kicińska
 • dr inż. Jolanta Szymczak 

PRACOWNICY TECHNICZNI

 • mgr inż. Jadwiga Czajkowska
 • Katarzyna Gręda
 • Alicja Kaźmierczak
 • inż. Katarzyna Kubik
 • mgr inż. Ilona Kuśmierska
 • mgr inż. Damian Kwiatkowski
 • mgr Anna Markowicz
 • inż. Małgorzata Mozga
 • mgr inż. Renata Nowak
 • mgr Rafał Pejski
 • Małgorzata Regulska
 • mgr Krzysztof Rudziński
 • mgr inż. Tomasz Smolarek
 • Martyna Strojna
 • mgr inż. Ewelina Szustakowska
 • Agnieszka Trocha
 • mgr inż. Katarzyna Zagibajło