1

ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN OGRODNICZYCH

Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych (Department of Horticultural Crop Breeding)

Kierownik

dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
tel.: +46 834 52 73, 501 622 880,
e-mail: Agnieszka.Masny@inhort.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Fruit Genetics and Breeding Laboratory)
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych (Vegetable Genetics and Breeding Laboratory)