Skip to content

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH (DIVISION OF APICULTURE IN PULAWY)

Kierownik

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
tel.: 81 8882194
e-mail: malgorzata.bienkowska@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Selekcja pszczół z uwzględnieniem mechanizmów odporności na choroby.
 • Metody wychowu i sposobów inseminacji matek pszczelich.
 • Identyfikacja podgatunkowa pszczół miodnych.
 • Fenologiczne uwarunkowania rozwoju rodziny pszczelej.
 • Wartość pszczelarska roślin pożytkowych.
 • Ocena bioróżnorodności i poprawa pożytków pszczelich.
 • Badanie znaczenia pszczół miodnych i innych owadów pszczołowatych w zapylaniu entomofilnych roślin uprawnych.
 • Hodowla i wykorzystanie dzikich owadów pszczołowatych do zapylania roślin uprawnych.
 • Dostosowanie technologii pasiecznych do zmieniających się warunków klimatyczno-pożytkowych.
 • Zintegrowane metody ograniczania inwazji pasożyta Varroa destructor
 • Ocena skuteczności środków warrozoójczych zarejestrowanych w Polsce.
 • Testowanie syropów skrobiowych stosowanych do zimowego dokarmiania pszczół i ocena ich przydatności pszczelarskiej.
 • Monitorowanie i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych sektora pszczelarskiego w Polsce.

Pracownicy naukowi

 • dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof.IO
 • dr hab. Dariusz Gerula
 • dr Beata Panasiuk
 • dr Piotr Semkiw
 • mgr inż. Paweł Węgrzynowicz
 • mgr Aleksandra Splitt
 • mgr Jacek Jachuła

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr Mikołaj Borański

Pracownicy techniczni

 • Tomasz Białek
 • Ryszard Jemioła
 • Ewa Kołtowska
 • Andrzej Pioś
 • Ewa Skwarek
Udostępnij na: