ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH

Kierownik

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
tel.: +48 81 888 21 94
e-mail: Malgorzata.Bienkowska@inhort.pl

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Selekcja pszczół z uwzględnieniem mechanizmów odporności na choroby.
 • Metody wychowu i sposobów inseminacji matek pszczelich.
 • Identyfikacja podgatunkowa pszczół miodnych.
 • Fenologiczne uwarunkowania rozwoju rodziny pszczelej.
 • Wartość pszczelarska roślin pożytkowych.
 • Ocena bioróżnorodności i poprawa pożytków pszczelich.
 • Badanie znaczenia pszczół miodnych i innych owadów pszczołowatych w zapylaniu entomofilnych roślin uprawnych.
 • Hodowla i wykorzystanie dzikich owadów pszczołowatych do zapylania roślin uprawnych.
 • Dostosowanie technologii pasiecznych do zmieniających się warunków klimatyczno-pożytkowych.
 • Zintegrowane metody ograniczania inwazji pasożyta Varroa destructor
 • Ocena skuteczności środków warrozoójczych zarejestrowanych w Polsce.
 • Testowanie syropów skrobiowych stosowanych do zimowego dokarmiania pszczół i ocena ich przydatności pszczelarskiej.
 • Monitorowanie i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych sektora pszczelarskiego w Polsce.

Pracownicy naukowi

 •     dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
 •     dr hab. Dariusz Gerula
 •     mgr Jacek Jachuła
 •     dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof.IO
 •     dr Beata Panasiuk
 •     dr Piotr Semkiw
 •     mgr Aleksandra Splitt
 •     mgr inż. Paweł Węgrzynowicz

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr Mikołaj Borański

Pracownicy techniczni

 • Tomasz Białek
 • Ryszard Jemioła
 • Ewa Kołtowska
 • Andrzej Pioś
 • Ewa Skwarek

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH

Kierownik

dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO

tel.: +48 81 886 21 64, 603 183 166

e-mail: Teresa.Szczesna@inhort.pl

Kierownik ds. Jakości, Kierownik ds. Technicznych

mgr. Katarzyna Kusyk

tel.: +48 81 886 21 64, 603 689 041

e-mail: katarzyna.kusyk@inhort.pl

Pracownicy badawczo-techniczni

    mgr Katarzyna Jaśkiewicz

    mgr Alicja Sęk

Pracownicy techniczni

    Urszula Kośka

    mgr Sara Olszak

    mgr inż. Aneta Porębska

    mgr inż. Monika Witek

KRAJOWE CENTRUM B-THENET − POLSKA