Konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia IERiGŻ-PIB

16 września 2020 r., Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej – PIB uroczyście świętował jubileusz 70-lecia działalności. Kluczowym punktem obchodów była Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy rozwoju wsi i rolnictwa – 70 lat IERiGŻ-PIB” zorganizowana pod patronatem Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na ręce Dyrektora jednostki − prof. dr. hab. Mariana Podstawki − spłynęło wiele listów gratulacyjnych podkreślających znaczenie badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, placówki naukowo-badawczej z długoletnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych i społecznych polskiego rolnictwa.

Podczas uroczystości szereg zasłużonych pracowników IEiGŻ uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Osobnym punktem uroczystości było wręczenie medali dla osób i instytucji, które przyczyniły się do rozwoju i sukcesów Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej. Wśród wyróżnionych znalazł się Instytut Ogrodnictwa. Medal okolicznościowy specjalnie przygotowany na tę okazję odebrała prof. dr hab. Dorota Konopacka – dyrektor IO.