Harmonogram imprez

Konferencje i Sympozja

Lp.

Nazwa

Termin, miejsce

Organizator

1.

Ogólnopolska Konferencja „Rośliny Jagodowe” Nauka- Praktyce

30 marca 2017 r., Skierniewice, Kinoteatr „Polonez”

Instytut Ogrodnictwa

2.

X Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce, warzywa, grzyby - innowacje w surowcach i przetwórstwie”

25 - 26 maja 2017 r., Nieborów

Instytut Ogrodnictwa

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Łódzki

3.

XII International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference – CAMA 2017

18-22 June, 2017, Warsaw, Poland

Research Institute of Horticulture (InHort - Skierniewice, Poland)

International Society for Horticultural Science (ISHS)

4.

Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych

12 września 2017 r., Skierniewice,
ul. Pomologiczna 18

Instytut Ogrodnictwa

Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych

5.

Konferencja Wdrożeniowa Nauka-Praktyce

listopad 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa

Archiwum

 

Seminaria

Archiwum

 

Szkolenia

Lp.

Nazwa

Termin, miejsce

Organizator

1.

Szkolenie dla producentów papryki pt. „Zrównoważone nawożenie papryki w tunelach nieogrzewanych”

28 lutego 2017 r., Stare Siekluki

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu  Wieloletniego - zadania 3.2 i 5.1)

2.

Szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/)

28 marca 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 3.2 i 5.1)

3.

Szkolenie pt. „Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych” – szkolenie dla pracowników WIORiN z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin

5 kwietnia 2017 r., Wrocław

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 2.5 i 5.1)

4.

Szkolenie pt. „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”

27 kwietnia 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 3.3, 3.2 i 5.1)

5.

Szkolenie z identyfikacji agrofagów (patogeny, szkodniki), część I

10 maja 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 2.1, 2.3 i 5.1)

6.

Szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych

25 maja 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 2.1, 2.3 i 5.1)

7.

EcoOrchard – szkolenie dotyczące oceny „funkcjonalnej bioróżnorodności” w sadach jabłoniowych prowadzonych metodami ekologicznymi

21 czerwca 2017 r., Nowy Dwór

Instytut Ogrodnictwa (w ramach projektu EcoOrchard)

8.

Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej

5 września 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 3.4 i 5.1)

9.

Szkolenie pt. „Aktualne problemy techniki ochrony upraw”

18 października 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 2.4 i 5.1)

10.

Szkolenie z identyfikacji agrofagów, część II „ Aktualne informacje o zagrożeniu przez muszkę plamoskrzydłą – Drosophila suzukii Matsumura, metody monitoringu, rozpoznawanie”

25 października 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 2.1, 2.2, 2.3 i 5.1)

11.

Warsztaty ‘Seed quality in genetic resources
conservation of horticultural plants’

27 października 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020)

12.

Szkolenie pt. „Nowoczesne technologie przechowywania owoców i warzyw”

6 listopada 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 3.5 i 5.1)

13.

Szkolenie pt. „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych”

14-15 listopada 2017 r., Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego - zadania 1.3 i 5.1)

Archiwum

 

Wykłady zaproszonych gości

Lp.

Wykładowca, temat

Termin

Miejsce

1.

dr Luciano Beneduce (Assoc. Prof University of Foggia), Microbial safety and wastewater reuse for crop irrigation: opportunity or treat?

23 maja 2017 r., godz. 14.00

Instytut Ogrodnictwa,
ul. Pomologiczna 18,
sala 136, I piętro

Archiwum

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >