HARMONOGRAM KONFERENCJI ORAZ SPOTKAŃ OGÓLNOKRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT OGRODNICTWA W ROKU 2014

Lp.

Impreza

Termin

Organizator i miejsce

Zrealizowane

1.

X Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej

23-24 stycznia
2014 r.

BASF Polska
Katedra Sadownictwa SGGW
w Warszawie
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Gromada
Warszawa

 2.


 KOMUNIKAT I
Karta zgłoszenia dla wystawców (doc/PDF)     
Regulamin dla Wystawców       Program

11-12 lutego 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Zakład Upowszechniania Nauki
Bayer CropScience
Komitet Ochrony Roślin PAN
Centrum Konferencyjne, Ossa

3.

 
Komunikat Prasowy I                  Komunikat Prasowy II
Program
             Czasopismo TSW

19-20 lutego 2014 r.

 Oficyna Wydawnicza Oikos
Centrum Targowe
EXPO XXI  Warszawa

 

4.

    PROGRAM                  Zgłoszenie uczestnictwa

 WSTĘP BEZPŁATNY                              

  Wystawca:  

6 marca 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Pracownia Architektury Sadu i Biologii Owocowania
Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych
Zakład Upowszechniania Nauki
Sala nr 12, I p.
 ul. Reymonta 18
Skierniewice

 

5.

51 Naukowa Konferencja Pszczelarska

11-13 marca 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach
Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
Szczyrk

 

6.

Konferencja międzynarodowa
3rd International Conference on Effect of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities

24-25 marca 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Przechowalnictwa I Przetwórstwa Owoców
Zakład Upowszechniania Nauki
Skierniewice

7.

HONOROWY PATRONAT
Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień

PLAKAT                        PROGRAM                     Autokar

PARTNERZY
Związek Sadowników RP, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

PATRONAT MEDIALNY

   

27 marca 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
 Grupa Producentów Owoców ROJA Sp. z o.o.
ProCam Polska

REGNÓW

 

8.

Program

8 kwietnia 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Zakład  Ochrony Roślin Ozdobnych
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
Komitet Ochrony Roślin PAN
Skierniewice

 

9.

 Warsztaty praktyczne
„Sposoby modyfikacji korony wrzecionowej jabłoni”

Program                 Zgłoszenie

10 kwietnia 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Pracownia Architektury Sadu i Biologii Owocowania
Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych
Zakład Upowszechniania Nauki
Sala konferencyjna nr 136
ul. Pomologiczna 18, Skierniewice
Sad Doświadczalny
w
Dąbrowicach

 

10.

VI Warsztaty w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym

 Nowy Dwór Parcela 35, 21 maja 2014 r.

 

 Zaproszenie/Program       Plan dojazdu

  Zgłoszenie Uczestnictwa

  Karta Zgłoszenia dla Wystawców (pdf, MsWord)             Regulamin

21 maja 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Odmianoznawstwa
i Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych
Nowy Dwór Parcela 35

11.


Warszawa, Centrum EXPO XXI,
 28 maja 2014 r.

Komunikat prasowy      Zaproszenie       Rejestracja

28 maja 2014 r. Warszawa, Centrum EXPO XXI  

12.

ZAPROSZENIE             PROGRAM

Plakat          Plan Dojazdu                     Plan Doświdczeń

  Wykaz Doświadczeń       Wykaz Firm

Karta Zgłoszenia dla Wystawców 24 czerwca (pdf, MsWord)                  Regulamin

Patnerzy:

Patronat medialny:

24 czerwca 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Upowszechniania Nauki
Sad Doświadczalny w Dąbrowicach

 

12.

Zaproszenie        Plakat         Program        Wykaz doświadczeń/Mapa dojazdu

Karta Zgłoszenia dla Wystawców 24 lipca (pdf, MsWord)                   Regulamin


ZWIASTUN LETNICH WYKŁADÓW

 

Partnerzy:


Patronat medialny:

24 lipca 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Upowszechniania  Nauki
Pola Doświadczalne Oddziału Warzywnictwa
Skierniewice

 

13.

 

PROGRAMME             Map of Skierniewice

 

2-3 września 2014r.  Instytut Ogrodnictwa  

14.

 Warsztaty praktyczne

 "Zasady cięcia letniego drzew czereśni i brzoskwini"

 Skierniewice, 4 września 2014 r.

 Zakład Upowszechniania Nauki, Salanr 12, I p. ul. Reymonta 18
Sad Pomologiczny, ul. Rybickiego 8

 PROGRAM

4 września 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Pracownia Architektury Sadu i Biologii Owocowania
Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych
Zakład Upowszechniania Nauki
Sala konferencyjna nr 136
ul. Pomologiczna 18
Sad Pomologiczny
ul. Rybickiego, Skierniewice

 

15.

Program imprez naukowo-kulturalnych Instytutu Ogrodnictwa

20-21 września 2014 r.

Instytutu Ogrodnictwa
Zakład Upowszechniania Nauki
Skierniewice

 

16.

Ogólnopolska Konferencja
nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych

Skierniewice, 24-25 września 2014 r.

Zaproszenie        Program        Formularz zgłoszeniowy

24-25 września 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Oddział Roślin Ozdobnych
Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych
Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych
Sala konferencyjna  nr 136 i 233
ul. Pomologiczna 18,  Skierniewice

 

 17.

Międzynarodowa Konferencja kończąca projekt EUBerry

„Zrównoważone ulepszanie europejskiej produkcji owoców jagodowych, jakości i wartości odżywczej w zmieniającym się środowisku: Truskawki, Porzeczki, Jeżyny, Borówki Amerykańskie i Maliny”

Final Meeting of EUBerry Project
„The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in a changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries”

Mszczonów, 13-17 października 2014 r.

Wstępny program konferencji                     Lista posterów

 13-17 października 2014 r.  Mszczonów
(Panorama Hotel)
 

18.

MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA EKOLOGICZNA pt.

"Innowacyjne technologie w ekologicznej produkcji ogrodniczej"


International Conference on

"Innovative technologies in organic horticultural production"


SKIERNIEWICE, 22 – 24 października 2014

  KOMUNIKAT I                      Karta Zgłoszenia (pdf, MsWord)
                

22 – 24 października 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Oddział Sadownictwa
Pracownia Rizosfery
Zakład Upowszechniania Nauki
Skierniewice

 

19.

Program

5-7 listopada 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice

 

20.*BEZPŁATNE SZKOLENIA*
„INTEGROWANA PRODUKCJA OWOCÓW I WARZYW”
Instytut Ogrodnictwa w SkierniewicachKomunikat                        Karta Zgłoszenia (pdf, MsWord)

 4-26 listopada 2014 r.  Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
 

21.


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Mikroorganizmy w uprawie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych

  27 - 28 listopada 2014 r.

Komunikat I       Komunikat II      Karta Zgłoszenia (pdf, MsWord)    Karta rezerwacji

Program          Spis posterów

27-28 listopada 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa
Oddział Warzywnictwa
Pracownia Mikrobiologii
Skierniewice

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >