1

Konferencje i szkolenia 2021

Szkolenia i seminaria

1. Szkolenie z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych 12-14 kwietnia 2021 r., online Zorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – PIB przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi.
2. Szkolenia „Integrowana ochrona roślin” 2021 r. W ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowę z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie oddział w Radomiu (lider projektu) oraz partnerami konsorcjum: Instytutem Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, Instytutem Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach
3. Szkolenie pt. „Innowacyjne bioprodukty mikrobiologiczne dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych i poprawy żyzności gleb” 10 czerwca 2021 r., online Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach projektu o akronimie BIO-FERTIL
4. Warsztaty z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych 16 czerwca 2021 r., OEMS Prusy Zorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – PIB i OEMS Prusy, przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi
5. Szkolenie pt. „Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie szansą na poprawę żyzności gleby i jakości plonów” 24 czerwca 2021 r., online Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach projektu o akronimie BIO-FERTIL
6. Szkolenie pt. „Integrowana ochrona roślin sadowniczych” 16 września 2021 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB
7. Szkolenie dotyczące racjonalnego nawożenia roślin ozdobnych 20 października 2021 r., Grodzisk Mazowiecki Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach zadania 4.1. z Obszar 4. „Racjonalne nawożenie i nawadnianie” – dotacja celowa MRiRW.
8. Seminarium pt. „Kierunki i osiągnięcia hodowli twórczej roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach” 24 listopada 2021 r., online Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach realizacji zadań z Obszaru 3. „Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych” – dotacja celowa MRiRW.
9. Szkolenia pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin” 24-25 listopada 2021 r., online Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach zadania 6.7 „Doskonalenie techniki ochrony roślin” z Obszaru 6. „Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin” – dotacja celowa MRiRW.
10. Szkolenie pt. „Przywrócenie uprawy śliw oraz rozwój produkcji owoców wybranych gatunków roślin jagodowych na terenach podgórskich” 30 listopada 2021 r., Brzezna Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach zadania 10.1 „Przywrócenie uprawy śliw oraz rozwój produkcji owoców wybranych gatunków roślin jagodowych na terenach podgórskich” – dotacja celowa MRiRW.
11. Warsztaty florystyczne dla najmłodszych 14 grudnia 2021 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB dla SP 9 w Skierniewicach
12. Szkolenie instruktażowe dot. wykonania stroików świąte-cznych w ramach zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych 15 grudnia 2021 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełno-sprawnych „Sprawni inaczej”
13. Seminarium „Ocena jakości materiału szkółkarskiego” 21 grudnia 2021 r., online Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach realizacji zadania 3.12 – dotacja celowa MRiRW

Konferencje

1. 58 Naukowa Konferencja Pszczelarska 8-10 marca 2021 r., Puławy online Instytut Ogrodnictwa – PIB, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
2. Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych 9 listopada 2021 r., Skierniewice Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – PIB