1

Konferencje i szkolenia 2022

Konferencje, szkolenia i inne wydarzenia

Lp. Nazwa Termin, miejsce Organizator
1. 62. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Ochrona roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład” 03.02.2022 r. Skierniewice hybrydowa Instytut Ogrodnictwa – PIB
2. 59. Naukowa Konferencja Pszczelarska 8-9.03.2022 r., Puławy online Instytut Ogrodnictwa – PIB, Zakład Pszczelnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
3. Szkolenie z zakresu pobierania prób materiału szkółkarskiego 16.05.2022 r.,  Skierniewice online Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach realizacji zadania 3.12 (dotacja celowa MRiRW) we współpracy z WIORiN w Krakowie i w Łodzi
4. Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB 22.06.2022 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB
5. Szkolenie praktyczne z zakresu pobierania prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych 29.06.2022 r.,  OEMS Prusy Sad Doświadczalny w Dąbrowicach Instytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach realizacji zadania 3.12 (dotacja celowa MRiRW) we współpracy z WIORiN w Krakowie i w Łodzi
6. Warsztaty „Innowacje w ekologicznych uprawach ogrodniczych – nauka i wiedza w  praktyce” 20.07.2023 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB, zorganizowane w ramach projektu BIOFRUITNET
7. Wystawa IO-PIB podczas 45. Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw 17-18.09.2022 r., Skierniewice Miasto Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa – PIB
8. Międzynarodowe 8. spotkanie grupy roboczej ECPGR – Allium Working Group 11-12.10.2022 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB, zorganizowane w ramach zadania 1.3. (dotacja celowa MRiRW) oraz grup roboczych ECPGR
9. Spotkanie w ramach operacji SIR „Nauka-praktyce: wymiana wiedzy w Zakładach Doświadczalnych instytutów naukowych” 18-19.10.2022 r., Skierniewice Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
10. Warsztaty „Zbierasz i przetwarzasz” 15.11.2022 r., Skierniewice miesięcznik Warzywa i Owoce Miękkie, Sad Nowoczesny, Instytut Ogrodnictwa – PIB
11. Warsztaty robocze dla kuratorów kolekcji roślin ogrodniczych 6.12.2022 r., Skierniewice hybrydowo Instytut Ogrodnictwa – PIB
12. Seminarium zdawczo-odbiorcze z realizacji prac w ramach zadań celowych MRiRW 7.12.2022 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB
13. Szkolenie organizowane przez IO-PIB dla pracowników PIORiN 15-16.12.2022 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa – PIB
14. Seminarium pt.: „Racjonalne nawożenie” 19.12.2022 r., Skierniewice online Instytut Ogrodnictwa – PIB w ramach realizacji zadania 4.1 (dotacja celowa MRiRW)