Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

W dniach 19 – 20 czerwca 2021 roku na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się 2. Krajowe Dni Pola 2021 pod hasłem „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”, którym towarzyszyły 43. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO_TECH”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Krajowe Dni Pola 2021 zostały zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polską Izbą Nasienną.

Krajowym Dniom Pola towarzyszył szereg wydarzeń organizowanych w całym kraju przez wiele instytucji pracujących na rzecz polskiego rolnictwa, w tym konferencja w ramach której swoje referaty (2) i postery (9) zaprezentowali, także pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa – PIB:

 • prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt „Bionawozy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby” (wykład przygotowany w ramach projektu BIO-FERTIL, program BIOSTRATEG)
 • dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO „Wyzwania i możliwości działań polskich rolników na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń gleby i wód środkami ochrony roślin” (wykład)
 • dr Małgorzata Tartanus, dr hab. Eligio Malusa, prof. IO „Ochrona roślin sadowniczych przed szkodnikami w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu” (poster)
 • dr Agnieszka Włodarek, dr Anna Jarecka-Boncela, dr Magdalena Ptaszek „Możliwości ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym” (poster)
 • dr Joanna Golian, dr Zbigniew Anyszka „Ochrona wybranych gatunków roślin warzywnych przed chwastami, w aspekcie ograniczenia zużycia herbicydów i wykorzystania metod alternatywnych (poster)
 • dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO „Europejski Zielony Ład – co dalej z herbicydami w uprawach sadowniczych?” (poster)
 • dr Jacek Rabcewicz „Niechemiczne zwalczanie chwastów w uprawach ogrodniczych” (poster)
 • dr Artur Godyń „Przyjazne dla środowiska opryskiwacze sadownicze opracowane w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach” (poster)
 • dr Krzysztof Rutkowski „Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności – nowe wyzwania dla przechowalnictwa w kontekście EZŁ” (poster)
 • dr Mirosław Sitarek „Kolekcje wegetatywne roślin ogrodniczych w zachowaniu bioróżnorodności i jako potencjał do wykorzystania w projekcie „Europejski Zielony Ład” (poster)
 • dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO „Uprawa winorośli w Polsce – wyzwania związane z klimatem i Zielonym Ładem” (poster)

W Minikowie liczne przedsiębiorstwa branżowe z całej Polski zaprezentowały uczestnikom spotkania swoje oferty i produkty m.in.: ciągniki i maszyny rolnicze, nawozy, środki ochrony roślin i nasiona, wyposażenie budynków inwentarskich, odnawialne źródła energii oraz wiele innych produktów przydatnych rolnikom.  Przez dwa dni odwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez specjalistów z różnych jednostek naukowych, a także uczestniczyć w licznych pokazach i demonstracjach.

Na stoisku Instytut Ogrodnictwa − Państwowego Instytutu Badawczego prezentowane były cele i założenia wybranych projektów realizowanych w jednostce oraz wyniki tych, które zostały już ukończone, w tym materiały wypracowane w trakcie realizacji Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Prof. dr hab. Waldemar Treder – kierownik Pracowni Nawadniania Zakładu Agroinżynierii  IO-PIB wraz z przedstawicielem firmy Inventia SP. z o.o. przedstawiali zwiedzającym innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające inteligentne sterowanie nawadnianiem za pomocą sygnału radiowego, opracowane w ramach projektu eSAD („Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”). AGREUS (powstały we współpracy pomiędzy firmą Inventia oraz Instytutem Ogrodnictwa – PIB) to bezprzewodowy system klasy Smart Vilage, umożliwiający pozyskiwanie danych pomiarowych takich jak: wilgotność, zasolenie i temperatura gleby oraz zdalne monitorowanie: temperatury i wilgotności powietrza, czasu zwilżenia liści − parametrów pozwalających na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób grzybowych. To nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie, ułatwiające podejmowanie racjonalnych decyzji agrotechnicznych, polecane jest do kontroli wszystkich rodzajów upraw rolnych, ogrodniczych i leśnych, także tych prowadzonych pod osłonami. 

Prof. dr hab. Waldemar Treder popularyzował również Internetową Platformę Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych dostępną na serwerze Instytutu Ogrodnictwa – PIB pod adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl.

W trakcie trwania Krajowych Dni Pola na stoisku IO-PIB zaprezentowane zostały innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie opracowane w ramach badań prowadzonych podczas realizacji celów projektu o akronimie BIO-FERTIL pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, kierowanego przez prof. dr hab. Lidię Sas-Paszt. Nowatorskie bionawozy to formulacje Mocznika, Polifoski 4, Fos Dar 40, oraz pożytecznych mikroorganizmów o działaniu nawozowym i ochronnym, o dużej skuteczności stymulacji wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych i rolniczych. Zastosowane nośniki pożytecznych mikroorganizmów, umożliwiają utrzymanie ich wysokiej liczebności i przeżywalności w bionawozach. Do wzbogacenia nawozów posłużyły pożyteczne mikroorganizmy pochodzące z SYMBIO BANK-u Instytutu Ogrodnictwa – PIB oraz gatunki nowo wyizolowane z rizosfery badanych roślin. Wykonawcami projektu są przedstawiciele Instytut Ogrodnictwa – PIB, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy SA.

Podczas wydarzenia plenerowego upowszechniane były także informację dotyczące etapów realizacji projektu ECOFRUIT pt. „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”, którego liderem w IO-PIB jest prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt. Główny cel projektu koncentruje się wokół opracowania nowych rozwiązań biotechnologicznych ułatwiających diagnostykę, monitoring i zwalczanie kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców, zapewniających ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój przestrzeni produkcyjnej.

Ponadto, na stoisku IO-PIB można było uzyskać informację na tematy związane z ochroną roślin ogrodniczych, szczególnie te dotyczące nowych praktyk zwalczania szkodników i ochrony gleby w świetle strategii „Zielonego Ładu”. Zaprezentowano, także prace prowadzone  w ramach projektów: BioSafeFood – „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”, DOMINO – „Badania na rzecz poprawy bioróżnorodności i ograniczania wpływu organizmów szkodliwych w ekologicznych uprawach roślin sadowniczych”, EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie” i BiofruitNET – „Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks”. Dodatkowo odwiedzający mieli możliwość obejrzenia na stoisku IO-PIB prezentacji, dotyczących m.in. nowatorskich metod monitoringu oraz ograniczania szkód powodowanych przez szkodniki żerujące w glebie, innowacji w remediacji gleb zanieczyszczonych DDT, skutecznej walki z nasionnicami oraz sposobów tworzenia silnej sieci wiedzy w rolnictwie ekologicznym, przygotowanych przez beneficjentów ww. projektów: dr hab. Eligio Malusá, prof. IO, dr Małgorzatę Tartanus, dr Ewę M. Furmańczyk, dr Dawida Kozackiego i mgr Wojciecha Piotrowskiego z Pracowni Entomologii Zakładu Ochrony Roślin IO-PIB. Ponadto, Krajowe Dni Pola w Minikowie stworzyły doskonałą okazję do promocji na stoisku IO-PIB bardzo pomocnego narzędzia wsparcia producentów jakim jest System wspomagania decyzji w ochronie roślin HortiOchrona (http://hortiochrona.inhort.pl), opracowany w naszej jednostce oraz projektu o akronimie BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”.

Instytut Ogrodnictwa – PIB, jako wydarzenia towarzyszące Krajowym Dniom Pola Minikowo 2021,  przygotował  również 2 szkolenia online: „Innowacyjne bioprodukty mikrobiologiczne dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych i poprawy żyzności gleb”(10.06) oraz „Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie szansą na poprawę żyzności gleby i jakości plonów” (24.06), a także  Dzień Otwartych Drzwi (30.06) związane tematycznie z EZŁ.