Kontakt

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

Adres:
INSTYTUT OGRODNICTWA

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice 
                                    

Główny specjalista inżynieryjno-techniczny
Pełnomocnik ds. Działania Laboratorium
Kierownik ds. jakości mgr inż. Teresa Stępień
e-mail: Teresa.Stepien@inhort.pl
tel. 46 834 53 24


Kierownik techniczny: Asysent mgr inż. Wioletta Popińska
e-mail: Wioletta.Popinska@inhort.pl
tel. 46 834 53 24


Kierownik: dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc

e-mail: monika.mieszczakowska@inhort.pl
tel. 46 834 54 27
fax: 46 833 31 86

 
 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >