Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych - LBJPO
(dawniej Laboratorium Analiz Chemicznych
)

Laboratorium uzyskało akredytację

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201688,podmiot.html

Od 01.01.2017 r. Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Nadrzędnym celem Laboratorium jest zaspokojenie oczekiwań Klienta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań. Laboratorium regularnie potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.
Instytut Ogrodnictwa jest delegowany do wykonywania badań w ramach integrowanej produkcji  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4.11.2011, Dz.U. nr 246, poz. 1473), które realizowane są w Laboratorium.


Laboratorium wykonuje badania:


 OFERUJEMY

Analizy zgłoszone do akredytacji:

  • obejmują materiał roślinny  liście, pędy, korzenie  oraz żywność pochodzenia roślinnego – owoce, warzywa oraz ich przetwory (soki, nektary, soki zagęszczone, susze)  i dotycząoznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu azotanów i azotynów, arsenu i  metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć, miedź) oraz suchej masy

O R A Z

Bardzo szeroki zakres analiz nie objętych zakresem akredytacji tj. między innymi:

  • oznaczanie pH, zasolenia, zawartości przyswajalnych lub całkowitych form makro i mikroskładników oraz substancji organicznej w glebach mineralnych i organicznych, podłożach ogrodniczych przeznaczonych pod uprawy sadownicze, warzywne i kwiaty
  • oznaczanie wody używanej do nawodnień i fertygacji upraw ogrodniczych
  • oznaczanie składu mineralnego pożywek ogrodniczych
  • oznaczanie składu mineralnego wapna, nawozów mineralnych i organicznych

Szczegółowa oferta wykonywanych przez Laboratorium badań znajduje się w zakładce OFERTA BADAŃ

Obecnym i przyszłym naszym Klientom proponujemy usługi na bardzo wysokim poziomie, wykonywane przez wykwalifikowany zespół osób, posiadających długoletnie doświadczenie w pracy analitycznej. Zapewniamy rzetelną i profesjonalną obsługę oraz rabaty dla stałych klientów.