Zakres działalności

  • Ocena pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby indywidualnych odbiorców produkujących żywność pochodzenia roślinnego w systemach Integrowanej Produkcji, Rolnictwa Ekologicznego, EUREPGAP i HACCP.

  • Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w płodach rolnych na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  • Rozwój i doskonalenie metod analitycznych badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >