Zlecenie badań

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 – 1500.

Próbki wysyłane pocztą wraz z aktualnym formularzem zlecenia i protokołem pobrania próbki kierować na adres:

INSTYTUT OGRODNICTWA
ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice

 

Formularz Zlecenia Badań (plik pdf)           Formularz Zlecenia Badań (plik Word)

Protokół Pobrania Próbki (plik pdf)              Protokół Pobrania Próbki (plik Word)