Laboratoria Akredytowane

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

  • makro i mikroskładniki w roślinach, glebie, sokach
  • azotany i azotyny
  • metale ciężkie


Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

  • pozostałości środków ochrony roślin
  • badania zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną

 
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

 

      

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >