Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się badaniami naukowymi oraz prowadzi działalność usługową na rzecz producentów i przetwórców żywności, jednostek certyfikujących, urzędów państwowych i osób indywidualnych w zakresie analiz pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, produktach rolnych, w tym paszach, w wodzie i glebie.
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności spełnia od 03.08.2006 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 757 dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl

Gwarancją wysokiej jakości i wiarygodności wykonywanych badań jest wykwalifikowany i kompetentny personel, wysokiej klasy aparatura pomiarowa (m. in. GC-MS/MS i LC-MS/MS), wdrożony system zarządzania oraz zwalidowane metody analityczne. Stosowane metody analityczne są systematycznie potwierdzane w międzynarodowych badaniach biegłości, między innymi w:

 

  • EUPT FV – organizowanych przez EU Reference Laboratory for Pesticide Residues in Fruit & Vegetables – University of Almeria, Spain;
  • EUPT SRM -  organizowanych przez EU Reference Laboratory for Single Residue Methods (EURL-SRM) - CVUA Stuttgart, Department of Residues and Contaminants, Schaflandstr. 3/2, DE-70736 Fellbach;
  • EUPT–CF -  organizowanych przez EURL Cereals and Feedingstuff, National Food Institute Department of Food Chemistry Technical University of Denmark;
  • FAPAS Proficiency Test (fruit & vegetable)  - organizowanych przez Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York, UK.
  • FAPAS LEAP Scheme Potable Water Chemistry Proficiency Test organizowanych przez Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York, United Kingdom.
  • TestQual  – organizowanych przez Proficiency Test Residue Pesticide Service, Almeria University,Spain.
  • KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme), Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), South Korea.
  • Sigma-Aldrich PT Pesticides in soil, Proficiency Test

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności od 9 październiku 2008 roku posiada również certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie: badania pozostałości (część analityczna) wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Certyfikat został nadany na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 z późn. zm.). Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności jako certyfikowana jednostka badawcza jest uprawniony do przeprowadzania wymaganych prawem badań analitycznych pozostałości środków ochrony roślin, służących m.in. celom rejestracyjnym preparatów chemicznych.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >